PRO INTEGRATED MANAGEMENT AS

Org nr: 998 690 323

Tonstadgrenda 1, 7091 Tiller
Tlf: +47 92 81 07 77

post@proim.no

Fagområder: 

ITB, Integrator

SD-Automatisering

Teknisk programmering/ prosjektledelse

Driftsorganisering/optimalisering

Energi , energisentraler, energiriktig drift ( Fjernvarme, varmepumper etc)

VVS-tekniske installasjoner

Gass og trykkluftanlegg

Bygningsautomatikk (SD-anlegg)

FM (FacilityManagement) FDVU (EDB-basert FDV)

IKT, nettverksløsninger, kommunikasjon

IKT støttetjenester, arkivsystem, DAK etc

Innemiljø, arbeidsmiljø

Byggherreombud

Teknisk byggeledelse

Tilstandskontroll, sertifisering

LCC, Livssykluskostnader

FOU virksomhet

Firmaets enkeltpersoner har gjennomført og hatt ansvaret for igangkjøring, testing og verifisering av en rekke større og komplekse prosjekter. Hovedtyngden er innen sykehus.